Följ Skellefteå kommun

Taggar

Upplev och Göra

Näringsliv och arbete

Skellefteå kulturhus

Barn och utbildning

Trafik och miljö

Kommun och politik

B​yskeskolan minskade matsvinnet -och det håller i sig

Pressmeddelanden   •   Nov 25, 2019 13:22 CET

Varje år slängs minst ett ton matavfall i Sverige. För att börja kasta mindre mat anordnade Byskeskolan förra vintern en matsvinnstävling – ett initiativ som ett år senare fortfarande gör skillnad.

​Nytänkande digital lösning ger möjlighet till ett självständigare liv

Pressmeddelanden   •   Nov 25, 2019 08:31 CET

Ett nytt digitalt hjälpmedel för personer med utmaningar i vardagen introduceras i december. Bakom lanseringen står Skellefteås kommuns avdelning för stöd och service till funktionshindrade, tillsammans med företaget Cybercom.

​Här blir tidningspapper strö till hästar

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2019 09:19 CET

Inom Skellefteå kommuns dagliga verksamhet har man hittat ett sätt att återanvända gamla tidningar och skapa en helt ny produkt som kan användas som strö i till exempel stall.

​Organisationen för Campus Skellefteå är klar

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2019 14:45 CET

Nu är det klart hur Campus Skellefteå ska ledas framöver. Skellefteå kommun tar tydligare hand om det strategiska ansvaret och det kommunala bolaget Skellefteå Industrihus AB förvaltar, samordnar och utvecklar den fysiska miljön på Campusområdet. Luleå Tekniska Universitet och Skellefteå kommun har utöver detta undertecknat en avsiktsförklaring om strategisk samverkan.

​Skellefteå kommun överklagar beslut om hastighetsbegränsning på E4.

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2019 15:01 CET

Skellefteå kommun har till regeringen överklagat Trafikverkets beslut om hastighetsbegränsning på bland annat E4 i Västerbottens län. Kommunen anser att beslutet bör upphävas eftersom det påverkar transportmöjligheterna för såväl näringsliv som privatpersoner negativt, något som i förlängningen kan slå mot den positiva utvecklingen i regionen.

Digitalisering med stora möjligheter - men hur klarar vi säkerhet och integritet?

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2019 10:33 CET

Den 22 november arrangeras ett event i regi av Digital@ldag i Skellefteå med syftet att lyfta viktiga frågeställningar kring etik, teknik och utveckling ur ett medborgarperspektiv. Digitalisering innebär stora möjligheter för såväl Skellefteå kommun som för invånaren. Men det krävs kunskap, eftertanke och diskussion för att hitta en bra balans mellan integritet, säkerhet och utveckling.

Skolelever namnger hinder på hinderbana

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2019 09:50 CET

Skolelever i årskurs ett till tre i Skellefteå kommun skriver historia. En ny hinderbana på Vitberget för barn i åldrarna sju till tolv år har byggts. Deras uppdrag är att namnge hindren på banan.

​Port of Skellefteå fördubblar sin kapacitet med ny kaj

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2019 23:22 CET

Port of Skellefteå ska byggas ut för att möta industrinäringens ökade behov. Målet är en effektiv hamn med miljövänliga godstransporter.

Kammarrätten ger Skellefteå kommun rätt om hotellinvesteringen

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2019 18:46 CET

​Kammarrätten ändrade förvaltningsrättens dom och gick på kommunens överklagandeskäl när det gäller kommunens beslut om hotellinvesteringen i kulturhuset. Kammarrätten anser kommunfullmäktiges beslut är i enlighet med kommunallagen och att kommunen inte ägnat sig åt spekulativ verksamhet.

​Skellefteå kommun anmäler enligt Lex Maria – fördröjd vård efter fallskador

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2019 15:09 CET

Skellefteå kommun lämnar idag in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Anmälan gäller att skador på höft och i munnen inte upptäckts i tid efter ett fall i vård och omsorgsboende.

Slumpvisa alkohol- och drogtester införs på försök i Skellefteå kommun

Pressmeddelanden   •   Nov 05, 2019 10:48 CET

Vid måndagens sammanträde i personalnämnden fattades beslutet att på försök införa slumpvisa alkohol- och drogtester på anställda inom Skellefteå kommuns verksamhet under perioden 1 maj 2020 tom 31 december 2021. Även vid nyanställningar kommer alkohol- och drogtester att genomföras under försöksperioden.

Marie Larsson ny vd för Skellefteå Buss

Marie Larsson ny vd för Skellefteå Buss

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2019 09:00 CEST

Marie Larsson blir ny vd för det kommunala bolaget Skellefteå Buss AB. Hon kommer närmast från tjänsten som avdelningschef för Kvalitet och förnyelse på Skellefteå kommun och tillträder sin tjänst i början av 2020.

Nominering: Skellefteå en av Europas bästa på tillgängligt stadsliv

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2019 16:25 CEST

Nu är det klart att Skellefteå är en av sex städer i Europa som nominerats till det europeiska tillgänglighetspriset Access City Awards 2019.

Kommunledningar ska få mer insyn i mellanbygdens näringsliv

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2019 10:06 CEST

Att bättre förstå den verklighet, de utmaningar och den tillväxtpotential som finns i Robertsfors norra del och i Skellefteå kommuns södra del. Det är syftet med de företagsbesök som Skellefteås och Robertsfors kommunledningar kommer att genomföra under torsdagen den 24 oktober.

Förslag till förändrad taxa för vatten och avlopp

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2019 15:05 CEST

Skellefteå kommuns samhällsbyggnadsnämnd föreslår en höjning av taxan för vatten och avlopp. Höjningen blir ungefär 50 kr i månaden per hushåll, och gäller från 1 januari 2020.

Två internationella träutställningar till Skellefteå

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2019 08:42 CEST

Två internationella utställningar om trä och träbyggande landar under hösten och vintern i Skellefteå, närmare bestämt i Stadshusets långa utställningskorridor. Utställningarna undersöker på olika sätt hur arkitektur och design kan ta sig uttryck i materialet trä.

Skellefteå kommun högt rankad bland landets kommuner

Skellefteå kommun högt rankad bland landets kommuner

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2019 13:52 CEST

Enkätundersökningen Kritik på teknik visar att Skellefteå kommun i jämförelse med samtliga deltagande kommuner, ligger högt rankad inom många områden.

ÅVC-kort ger tillgång till återvinningscentralen i Bureå

Pressmeddelanden   •   Okt 14, 2019 13:49 CEST

På Bureå återvinningscentral införs från och med 14 oktober 2019 möjlighet att nyttja återvinningscentralen under tid den är stängd och obemannad. ÅVC-kortet ger tillgång till Bureå ÅVC söndagar till och med torsdagar mellan klockan 07.00-22.00.

Unga Klara kommer till Skellefteå

Unga Klara kommer till Skellefteå

Pressmeddelanden   •   Okt 07, 2019 09:28 CEST

Lagom till Barnkulturdagarna på Nordanå den 12-13 oktober kommer Unga Klara till Skellefteå.

Statligt stöd stärker socialtjänsten

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2019 10:14 CEST

Vid sitt senaste sammanträde tog Skellefteå kommuns socialnämnd två beslut om att rekvirera statligt stöd. Det ena syftar till att stärka äldreomsorgen, det andra om att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer.