Följ Skellefteå kommun

Taggar

Upplev och Göra

Näringsliv och arbete

Skellefteå kulturhus

Barn och utbildning

Trafik och miljö

Kommun och politik

​Ett nytt fall av bekräftad Covid-19 på vård- och omsorgsboende i Skellefteå kommun

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2020 13:05 CEST

Under helgen bekräftades ett fall av Covid-19 på ett vård- och omsorgsboende i Skellefteå kommun. Med hänsyn till patientsekretess och personlig integritet lämnas inga personliga uppgifter eller uppgifter om specifikt boende.

​Kristina Sundin Jonsson får Platsledarpriset i Sverige

​Kristina Sundin Jonsson får Platsledarpriset i Sverige

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2020 14:12 CEST

Skellefteås kommundirektör Kristina Sundin Jonsson får årets platsledarpris. En utmärkelse som syftar till att stimulera insatser som förbättrar en plats attraktivitet för investeringar, etableringar och tillväxt.

​Beslut om drogtester upphävs

Pressmeddelanden   •   Maj 06, 2020 15:04 CEST

Vid onsdagens sammanträde i personalnämnden beslutade man att upphäva det tidigare beslutet om att införa slumpvisa drogtester av anställda i Skellefteå kommun. Beslutet upphävs eftersom det framkommit juridiska oklarheter när det gäller lagstödet för slumpvisa drogtester bland medarbetare.

​Utredare om arbetsmiljö vald

Pressmeddelanden   •   Maj 06, 2020 09:32 CEST

Skellefteå kommun tillsätter en extern utredning som ska undersöka eventuella brister i arbetsmiljön. Utredningen ska genomföras av Lisa Ineland, Ineland Psykologi AB. Den tillsätts sedan kommunens arbetsmiljö fått kritik i sociala medier och i media.

​Skellefteå kommun tillsätter utredning om arbetsmiljön

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2020 13:45 CEST

Skellefteå kommun tillsätter en extern utredning som ska undersöka eventuella brister i arbetsmiljön. Utredningen ska genomföras av en fristående part. Den tillsätts sedan kommunens arbetsmiljö fått kritik i en Facebookgrupp och i media.

34 föreningar med seniorverksamhet får aktivitetsstöd

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2020 09:45 CEST

Skellefteå kommuns socialnämnd har fördelat 487 500 kronor i aktivitetsstöd till 34 föreningar med verksamhet för seniorer. Det är sju föreningar fler än förra året.

Daglig verksamhet stängs tillfälligt

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2020 09:21 CEST

Av hänsyn till riskgrupper hos deltagarna kommer daglig verksamhet att stängas tillfälligt under perioden 11 maj till och med 2 augusti. Det beslutade Skellefteå kommuns socialnämnd vid sitt senaste sammanträde.

​18 av 76 medarbetare på Kågeskolan testade positivt för Covid-19

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2020 11:38 CEST

På tisdagen hade Region Västerbotten fått samtliga svar från smittundersökningen på Kågeskolan i Skellefteå. Resultatet visar att 18 av de totalt 76 provtagna medarbetarna testat positivt för Covid-19. Undersökningen visar att merparten av de som testat positivt arbetar på skolans högstadium.

​Nytt Covidteam ska minska både smitta och oro

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2020 11:19 CEST

För att ytterligare minska risken för smittspridning inom hemtjänsten har Skellefteå kommun inrättat ett speciellt Covidteam som enbart ska arbeta med smittade eller misstänkt smittade vårdtagare. Teamet utgörs initialt av 8 medarbetare och kommer att ha centrala Skellefteå med omnejd som primärt arbetsområde.

Konstaterade fall av Covid-19 på Kågeskolan

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2020 14:10 CEST

På torsdagskvällen bekräftades tio fall av covid-19 bland medarbetare på Kågeskolan i Skellefteå. Cirka 60 personer har testats totalt och fler provsvar väntas.

​Konstruktiva samtal om hållbart byggande när bostadsministern besökte Skellefteå digitalt

​Konstruktiva samtal om hållbart byggande när bostadsministern besökte Skellefteå digitalt

Pressmeddelanden   •   Apr 22, 2020 17:49 CEST

Den 22 april genomförde bostadsminister Per Bolund en digital resa till Skellefteå och Bygdsiljum i Västerbotten. Fokus för de digitala mötena var trähus och byggandet av en av världens högsta träbyggnader Sara Kulturhus.

Vinnarna i årets Earth Hour-utmaning utsedda

Pressmeddelanden   •   Apr 22, 2020 14:30 CEST

Dela mera på resurserna. Det var årets Earth Hour-tema för Skellefteå, Umeå och Storumans kommuner. Utmaningen resulterade i 159 förslag om vad vi kan dela med oss av på den gemensamma klimatlöfteskartan.

​Enhet på Skellefteå korttidscentra frigörs för vård av Covid-smittade

Pressmeddelanden   •   Apr 22, 2020 11:18 CEST

På ett par veckor har Skellefteå kommun riggat en enhet på Skellefteå korttidscentra för att ta emot uppemot 14 individer med Covid-19.

Företag ger Skellefteå kommun bra betyg

Pressmeddelanden   •   Apr 22, 2020 09:16 CEST

Skellefteå kommun får överlag goda betyg av företag när det handlar om hantering av myndighetsärenden. Det visar Sveriges kommuner och regioners mätning Insikt, där 188 svenska kommuner och 17 gemensamma förvaltningar/förbund deltar. Det sammanfattande indexvärdet för samtliga områden nådde värdet 72 för mätningen 2019, vilket ska tolkas som ett högt betyg.

Kågeskolan stänger till 4 maj

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2020 15:40 CEST

​Från tisdag den 21 april till måndag den 4 maj kommer undervisningen på Kågeskolan att bedrivas genom hemundervisning eller hemuppgifter. Fritidshemmet på Kågeskolan kommer att vara öppet för barn till föräldrar med samhällsviktiga funktioner. Anledningen till stängningen är den höga frånvaron bland skolans medarbetare.

Avgiftsfri markupplåtelse för uteserveringar

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2020 14:00 CEST

Under måndagens sammanträde beslutade Samhällsbyggnadsnämnden i Skellefteå kommun att alla uteserveringar som fått och kommer att få markupplåtelser under 2020 undantas från markupplåtelseavgift.

​Förändringar i tidtabellen för regiontrafiken för hösten 2020

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2020 10:19 CEST

Kommunstyrelsen har fattat beslut om ännu ett antal förändringar i tidtabellen för kollektivtrafiken. Förändringarna innebär främst att bussarna får en bättre yttäckning, det vill säga att bussen når fler områden på landsbygden. Dessutom kommer gymnasieeleverna att kunna åka med den allmänna kollektivtrafiken i större utsträckning när förändringarna träder i kraft i höst.

​Sisay – en av många som täcker upp där behov finns

​Sisay – en av många som täcker upp där behov finns

Pressmeddelanden   •   Apr 07, 2020 15:14 CEST

Det viktigt att kommunen ser till att säkra bemanning för att kunna upprätthålla den service som vi ska ge till invånarna, särskilt i dessa tider. En pusselbit i det är att medarbetare hjälper till där behov finns – något som är självklart för Sisay Berhanu Shifraw. Han arbetar vanligtvis som arbetsmarknadskonsulent men har tillfälligt vikarierat i en klass vid Auraskolan i Skelleftehamn.

Nordanå i Skellefteå stänger publika lokaler i huvudbyggnaden

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2020 11:30 CEST

Verksamheterna i Nordanås huvudbyggnad stänger alla publika lokaler från den 31 mars fram till och med sista april. Beslutet är gemensamt fattat av verksamheterna på Nordanå. Ambitionen är att minska smittspridningen i samhället.