Följ Skellefteå kommun

Kommunen utvecklar rese- och transportsystemet i Skellefteå – ny bro aktuell igen

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2017 14:15 CEST

– Utvecklingen i Skellefteå går snabbare än vad vi hade kunnat förutspå. Det handlar om boende- och infrastruktursatsningar, ett större intresse från externa investerare och exploatörer samt en positiv utveckling av stadskärnan som ett nav för hela Skellefteåregionen. Allt detta skapar ökade trafikflöden som behöver knytas samman med ytterligare en länk över älven för att fungera, säger kommunalråd Lorents Burman.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår idag att en funktionsstudie av kommande resecentrum ska inledas samt att underlag ska tas fram och tillstånd söks för ombyggnad av Nordlandergatan och Lasarettsvägen tillsammans med en bro över älven i dess förlängning.

– I och med Trafikverkets planer för Norrbotniabanan genom Skellefteå behöver vi bereda plats för banan och hitta lösningar för ett fungerande flöde för samtliga trafikslag. För att bibehålla dagens utvecklingstakt föreslår vi därför att bygga om Lasarettsvägen och Nordlandergatan tillsammans med en bro i dess förlängning samt fastställa funktionerna för ett nytt resecentrum, säger Lorents Burman.

I den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan finns en hållbar trafiksystemlösning för samtliga trafikslag men där poängteras vikten av länkar över älven för ett fullgott trafiknät i Skellefteå. Detaljplanen för bron vann laga kraft i 2016, så det finns inga lagliga hinder för att bygga den.

– Vi ser ett Skellefteå i förvandling och vi behöver ett hållbart rese- och transportsystem för att fler människor på ett säkert, effektivt och hållbart sätt ska kunna fortsätta ta sig till och från arbetsplatser, service, sjukvård, evenemang och boende. Ett av kommunens uppdrag är att driva utveckling av infrastruktur för resor- och transporter för att kunna vara konkurrenskraftiga för viktiga näringsetableringar. Vi behöver göra satsningar på vägtransportsystem, sjöfart, järnväg och flyg för att vara attraktiva. Sammantaget är det en stark utveckling i Skellefteå och ambitionen är att ytterligare förstärka den långsiktigt, säger Maria Marklund, kommunalråd i Skellefteå kommun.

Det är ett högt tryck på etableringsförfrågningar i kommunen, från små tjänste- och franchiseföretag till stora internationella koncerner. Dessa kan skapa tusentals arbetstillfällen lokalt och ett ännu större flöde av människor. Tillväxten och förändringarna i gatusystemet som förutsätter mer gång-, cykel- och kollektivtrafik kräver anpassningar för att klara den ökande och förändrade trafikbelastningen. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.