Följ Skellefteå kommun

Taggar

Barn och utbildning

Skellefteå kopplar greppet om en uppkopplad framtid

Nyheter   •   Feb 06, 2017 09:06 CET

I Skellefteå har näringsliv, universitet och offentlig sektor sedan länge insett vilka möjligheter som samhällsförändringen inrymmer. LTU i Skellefteå har forskat inom sakernas internet (IoT) under lång tid. Det pågår flera projekt som utvecklar lösningar för det smarta hemmet. Inte minst äldreomsorgen har mycket att vinna på att hemmen blir uppkopplade.

Mer energirika matportioner för äldre

Nyheter   •   Jan 23, 2017 08:58 CET

​Sedan 2016 serveras så kallad A-kost till alla äldre som har matportioner från Skellefteå kommun.Förändringen har gjorts utifrån Socialstyrelsens rekommendationer och i hälsoförebyggande syfte. Meningen är att en äldre person ska orka äta upp en hel portion mat som innehåller den energi och näring man behöver.

Skolfam i Skellefteå - ett lyckat projekt

Nyheter   •   Jan 20, 2017 09:05 CET

Studier visar att familjehemsplacerade barn underpresterar utifrån sina förmågor och lämnar skolan med betydligt sämre betyg än sina jämnåriga. Skolfam är en skolsatsning inom familjehemsvården där man hjälper skolan att göra det så bra för det familjehemsplacerade barnet som möjligt. Skolfam finns i 26 kommuner i landet varav Skellefteå kommun är den enda kommunen norr om Härnösand.

Skellefteå kommun får ännu en utmärkelse för sitt tillgänglighetsarbete

Nyheter   •   Dec 15, 2016 09:12 CET

​Skellefteå kommun är bäst i länet för andra året i rad när det gäller tillgänglighet och har på kort tid klättrat till femte bästa kommun i landet i Humanas Tillgänglighetsbarometer 2016.

Skellefteå utnämnt till Fairtrade City

Nyheter   •   Nov 28, 2016 09:55 CET

Skellefteå kommun vill i praktisk handling bidra till att förverkliga de internationella mål som finns mot missförhållanden och barnarbete.

Skellefteå en av Europas bästa på tillgängligt stadsliv

Nyheter   •   Okt 26, 2016 10:07 CEST

Förbättrad tillgänglighet innebär varaktiga ekonomiska och sociala fördelar för städerna och är enn grund för ett hållbart samhälle. I Skellefteå kommun finns en tydlig och politiskt förankrad funktionshinderspolitisk strategi: Ett Skellefteå för alla.

Tillgänglig julhandel gynnar alla

Nyheter   •   Okt 20, 2016 10:15 CEST

​Ungefär 13 500 personer i Skellefteå har en funktionsnedsättning. Dessa personer är också konsumenter som i snitt kommer att omsätta 7 850 kronor per person i detaljhandeln innan jul. Det blir 106 miljoner kronor, ingen obetydlig köpkraft. Kampanjen "Låt inte julen stå för dörren" vill uppmärksamma handeln om små men effektiva åtgärder för ökad tillgänglighet - och ökad lönsamheten i julhandeln.

Så fortsätter arbetet med Skellefteås kulturhus

Nyheter   •   Okt 12, 2016 09:18 CEST

Planerad byggstart är hösten 2017 och därför måste busstationen flyttas redan under våren 2017. Huset ska stå klart årsskiftet 2019/2020 och invigs i mars 2020. Den första kongressen, Biblioteksdagarna, är inbokad maj 2020

SM-veckans projektgrupp spikad

Nyheter   •   Okt 05, 2016 10:16 CEST

Stadsparken i Skelefteå nominerad till Stenpriset 2016

Nyheter   •   Okt 03, 2016 10:19 CEST

Stadsparken i Skellefteå har, som en av fyra, nominerats till Stenpriset 2016. Stenpriset är ett arkitekturpris som delas ut av Sveriges Stenindustriförbund till ett projekt i Sverige där natursten används på ett estetiskt, hållbart och nyskapande sätt.

Coop Nord planerar butiksetablering i Skellefteå

Nyheter   •   Sep 28, 2016 10:27 CEST

​Coop Nord vill bygga en ny Coop-butik på växthusområdet intill E4-rondellen på Norrböle.

Så utvecklas centrum fram till år 2030

Nyheter   •   Sep 19, 2016 13:44 CEST

Hur ska centrala Skellefteå utvecklas till år 2030? Den översiktsplan som antogs 19 september 2016 kommer att vara vägledande för beslutsfattarna om var det är lämpligt med fler bostäder, arbetsplatser och parkeringar, hur höga husen bör vara och var växtlighet ska bevaras. Den ger också förslag på hur handeln, mötesplatser och tillgänglighet kan öka.

Jämställd hjälp till våldsutsatta i nära relationer

Nyheter   •   Sep 19, 2016 13:38 CEST

Socialnämnden i Skellefteå har fått in en motion med förslag om att förbättra informationen på kommunens webbplats så att även våldsutsatta män känner sig välkomna att söka hjälp. Även informationen om hjälp till våldsutövare vill man förändra så att den inte ger en bild av en manlighet som kännetecknas av våld

Barnäktenskap tillåts inte i Skellefteå kommun

Nyheter   •   Sep 19, 2016 13:25 CEST

Kommunstyrelsen har till socialnämnden remitterat en motion från Andreas Westerberg (L) som handlar om barnäktenskap. Motionären föreslog att kommunen skulle anta en ”grundregel som innebär att minderåriga som är i samhällets vård inte tillåts bo med maka, make eller sambo”. Kommunstyrelsen önskade i återremissen att lagrum ska anges i bedömning till beslut.

Skellefteå kommun stänger ned kommentarsflöde med rasistiskt innehåll

Nyheter   •   Sep 15, 2016 13:51 CEST

Den ​20 juni 2016 skickades en fråga in via Skellefteå kommuns Facebooksida angående att kommunen hjälper ensamkommande ungdomar med körkortsutbildning. Efter att kommunen besvarat frågan i två omgångar utvecklades kommentarstråden till en ny diskussion med stort antal kommentarer som innehöll både rasism och grovt språk. Kommunen tog därför beslutet att stänga ner tråden efter arkivering.

Sjuksköterskestudenter välkomnas till ny distansutbildning i Skellefteå

Nyheter   •   Sep 14, 2016 09:28 CEST

Från och med hösten 2016 kan man läsa till sjuksköterska i Skellefteå genom Umeå universitets nya distansutbildning.

Stadsparken i Skellefteå tog silver i European Garden Award 2016

Nyheter   •   Sep 13, 2016 14:03 CEST

Den 9 september offentliggjordes vinnarna i European Garden Award vid en prisceremoni i Schloss Dyck utanför Düsseldorf, Tyskland. Stadsparken i Skellefteå tog en hedrande andraplats där vinnaren blev parken Kloster Lorsch i Tyskland.

Seniorer åker flotte och utövar friluftsliv

Nyheter   •   Sep 09, 2016 14:18 CEST

Allt bättre resultat i Skelletfeås gymnasieskolor

Nyheter   •   Sep 08, 2016 14:12 CEST

​Fler gymnasieelever i Skellefteås kommunala gymnasieskola fullföljde med gymnasieexamen och grundläggande behörighet till högskolestudier 2015 jämfört med tidigare läsår. Det visar Sveriges Kommuner och Landstings rapport Öppna jämförelser för 2016. Datorer till alla elever kombinerat med utbildning för lärare är en framgångsfaktorerna.

Taktila informationsskyltar i Skellefteås stadspark

Nyheter   •   Aug 31, 2016 14:23 CEST

"Ett viktigt arbete som har fått ta tid står nu klart". Två taktila informationsskyltar har placeras ut för att alla som besöker Stadsparken ska kunna informera sig.