Följ Skellefteå kommun

Taggar

Upplev och Göra

Näringsliv och arbete

Skellefteå kulturhus

Barn och utbildning

Trafik och miljö

Kommun och politik

Senaste nytt

​Få en försmak av nya vattnet

​Få en försmak av nya vattnet

Pressmeddelanden   •   Jan 08, 2020 10:42 CET

Det är äntligen dags att börja släppa på vattnet från Skellefteås nya vattenverk. Detta vill Skellefteå kommun uppmärksamma genom att bjuda in alla skelleftebor till Möjligheternas torg för att provsmaka det nya vattnet.

​600 nya bostäder har gjorts möjliga under 2019

​600 nya bostäder har gjorts möjliga under 2019

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2019 10:14 CET

Bygg- och miljönämnden och planverksamheten arbetar för högtryck med den fysiska planeringen för att möta efterfrågan av att bygga i Skellefteå. Ca 600 nya bostäder har möjliggjorts genom de detaljplaner som vunnit laga kraft under året 2019.

​Ett viktigt steg mot Europas ledande anläggning för tågtester i Jörn

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2019 13:52 CET

Vid ett styrelsemöte den 18 december förväntas Trafikverket fatta beslut om upplåtelseavtal för tvärbanan mellan Jörn och Arvidsjaur. Beslutet innebär att arbetet med det som planeras bli Europas ledande testanläggning för tågtrafik, går in i en ny fas.

Skellefteå kommun är först i Norrland med mobila förskolor

Skellefteå kommun är först i Norrland med mobila förskolor

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2019 12:49 CET

Efter årsskiftet startar Skellefteå kommun sina två mobila förskolor s.k. förskolebussar. Därmed blir Skellefteå kommun först med mobila förskolor i Norrland. En förskola utgår från Skellefteå och en från Skelleftehamn. Mobila förskolor är ett sätt att möta snabba förändringar och osäkerhet kring behovet av förskoleplatser i ett område, och ett komplement till befintliga förskolor.

​Anmälan enligt Lex Maria efter utebliven läkemedelsbehandling

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2019 10:39 CET

En person har blivit utan nödvändiga läkemedel i två och ett halvt dygn. Med anledning av detta har Skellefteå kommun anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria.

​Skellefteå först ut i landet - inför specialistbefattning för undersköterskor med fokus på kognitiva sjukdomar

​Skellefteå först ut i landet - inför specialistbefattning för undersköterskor med fokus på kognitiva sjukdomar

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2019 13:32 CET

Med stöd av fackförbundet Kommunal tar nu Skellefteå kommuns Vård- och omsorgsavdelning ytterligare ett steg i utvecklingen av en god vård och omsorg. Före nyår införs befattningen Specialistundersköterska kognitiv sjukdom.

ANDTS-undersökningen 2019 - Ökning av alkoholkonsumtionen i nian

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2019 11:05 CET

Årets ANDTS-undersökning som genomförs för 25:e året i rad redovisar en ökning av alkoholkonsumtionen bland åk 9 elever i Skellefteå kommun. - Det är fortfarande bra jämfört med riket i övrigt men det är en oroväckande tendens vi ser, förklarar Anna Schönfeldt, drogförebyggare vid FRIS (Förebyggande rådet i Skellefteå).

​Skellefteå leder nytt samarbete för ökad batterikompetens i Europa

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2019 10:48 CET

Skellefteå kommun leder ett nytt europeiskt samarbete för att öka kompetensen inom tillverkning av batterier i Europa. Totalt deltar 20 organisationer inom 11 länder i projektet som finansieras genom ERASMUS+, EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott. ALBATTS, som projektet heter, kommer att pågå under perioden 2020–2024.

​Förändringar i kollektivtrafiken från januari 2020

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2019 09:30 CET

Den 13 januari 2020 kommer förändringar att genomföras i Skellefteå kommuns kollektivtrafik. Dessa förändringar omfattar vissa ändrade turer i trafiken, där rutterna på olika sätt dras om. Hösten 2020 kommer fler linjeförändringar att genomföras. Det beslutades vid kommunstyrelsens möte på tisdagen.

​Tuffa planeringsförutsättningar för åren 2021-2025

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2019 16:43 CET

Precis som resten av Sveriges 290 kommuner står Skellefteå inför en rad utmaningar de närmaste åren. Något som märks tydligt i planeringsförutsättningarna för budgeten 2021-2025. Befolkningsutvecklingen, där färre ska försörja fler, bristen på kompetens och en avmattning i konjunkturen är huvudskälen till de tuffare ekonomiska förutsättningarna.

​Ny innovation kan öka delaktigheten för eleven

Pressmeddelanden   •   Dec 02, 2019 15:26 CET

Robbit är en ny digital innovation som gör det möjligt för elever som av olika anledningar inte kan vistas på skolan att vara delaktiga på distans. Eleverna bygger själva ihop roboten och styr den enkelt från en surfplatta eller dator. “Vi kan stötta eleven i uppgifter och eleverna kan samarbeta och ta hjälp av varandra”, berättar Anders Skog, grundskollärare Skellefteå kommun.

Skellefteå kommun diplomeras till barnrättskommun

Pressmeddelanden   •   Dec 02, 2019 12:05 CET

Skellefteå kommun diplomeras till barnrättskommun som en av fem kommuner i Sverige enligt UNICEF Sveriges modell. - Det har varit fantastiskt roligt att samarbeta med UNICEF Sverige och att Skellefteå kommun nu blir diplomerad barnrättskommun, säger Jörgen Svedberg, demokratilots och koordinator för barnrättsarbetet i Skellefteå kommun.

​Skellefteå bland de bästa i Europa på tillgängligt stadsliv

​Skellefteå bland de bästa i Europa på tillgängligt stadsliv

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2019 13:41 CET

Idag har Skellefteå tagit emot det europeiska tillgänglighetspriset Access City Awards 2019. Skellefteå kom på tredje plats i Europa när det gäller att förbättra tillgängligheten i stadslivet.

B​yskeskolan minskade matsvinnet -och det håller i sig

Pressmeddelanden   •   Nov 25, 2019 13:22 CET

Varje år slängs minst ett ton matavfall i Sverige. För att börja kasta mindre mat anordnade Byskeskolan förra vintern en matsvinnstävling – ett initiativ som ett år senare fortfarande gör skillnad.

​Nytänkande digital lösning ger möjlighet till ett självständigare liv

Pressmeddelanden   •   Nov 25, 2019 08:31 CET

Ett nytt digitalt hjälpmedel för personer med utmaningar i vardagen introduceras i december. Bakom lanseringen står Skellefteås kommuns avdelning för stöd och service till funktionshindrade, tillsammans med företaget Cybercom.

​Här blir tidningspapper strö till hästar

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2019 09:19 CET

Inom Skellefteå kommuns dagliga verksamhet har man hittat ett sätt att återanvända gamla tidningar och skapa en helt ny produkt som kan användas som strö i till exempel stall.

​Organisationen för Campus Skellefteå är klar

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2019 14:45 CET

Nu är det klart hur Campus Skellefteå ska ledas framöver. Skellefteå kommun tar tydligare hand om det strategiska ansvaret och det kommunala bolaget Skellefteå Industrihus AB förvaltar, samordnar och utvecklar den fysiska miljön på Campusområdet. Luleå Tekniska Universitet och Skellefteå kommun har utöver detta undertecknat en avsiktsförklaring om strategisk samverkan.

​Skellefteå kommun överklagar beslut om hastighetsbegränsning på E4.

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2019 15:01 CET

Skellefteå kommun har till regeringen överklagat Trafikverkets beslut om hastighetsbegränsning på bland annat E4 i Västerbottens län. Kommunen anser att beslutet bör upphävas eftersom det påverkar transportmöjligheterna för såväl näringsliv som privatpersoner negativt, något som i förlängningen kan slå mot den positiva utvecklingen i regionen.