Följ Skellefteå kommun

Taggar

Upplev och Göra

Näringsliv och arbete

Skellefteå kulturhus

Barn och utbildning

Trafik och miljö

Kommun och politik

Senaste nytt

​Företagsklimatet utvecklas åt rätt håll i Skellefteå

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2020 13:57 CEST

Företagklimatet har blivit bättre i Skellefteå kommun under de senaste fem åren. Det menar 55 procent av företagarna som svarat på Svenskt Näringslivs årliga mätning bland Sveriges kommuner. Endast 5 procent anser att företagsklimatet försämrats. Trots detta befinner sig genomsnittsbetyget på samma nivå som 2019, där Skellefteås sammanfattade omdöme på 3.24 hamnar strax under riksgenomsnittet.

80 personer erbjuds arbete i stället för försörjningsstöd

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2020 09:00 CEST

Från 1 juni kommer personer med försörjningsstöd att erbjudas extratjänst via Solkraft. Det beslutade Skellefteå kommuns socialnämnd vid sitt senaste sammanträde. 80 individer kommer att beröras.

Sommarkollo i Munkviken ska genomföras 2020

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2020 09:00 CEST

Socialnämnden kommer att genomföra koloniverksamhet i Munkviken sommaren 2020. Detta efter att Folkhälsomyndigheten nyligen meddelat att koloniverksamhet är möjligt att bedriva till sommaren.

Gymnasielever från Skellefteå – topp åtta i Sverige

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2020 10:04 CEST

När lagtävlingen i Skolornas Matematiktävling 2019/2020 (Matte-SM) nyligen genomfördes i Sverige placerade sig elever från Baldergymnasiet på en åttonde plats med över 70 deltagande lag.

Nystartad KAST-mottagning i Skellefteå

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2020 14:06 CEST

En mottagning har startat i Skellefteå för personer som vill sluta med att köpa sexuella tjänster och porrsurfare som är på gränsen till att köpa sex. Namnet är KAST (för köpare av sexuella tjänster). - Vi vill att dem vi träffar ska få en insikt och verktyg för att sluta köpa sexuella tjänster, säger Jenny Åkerlund, enhetschef vid Individ- och familjeomsorgen om den nystartade mottagningen.

​Utredning om kränkande särbehandling visar på brister inom Skellefteå kommun

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2020 09:18 CEST

I februari 2020 anmälde en medarbetare inom Skellefteå kommun, chefer och tidigare kollegor för kränkande särbehandling. Med anledning av ärendets komplexitet tillsattes en oberoende extern utredare.

​Kvartstrafik och ny linjesträckning införs till hösten

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2020 15:44 CEST

Vid måndagens sammanträde föreslog kommunstyrelsen att komplettera det befintliga kollektivtrafiksystemet genom att införa nya linjesträckningar mellan centrum och Bergsbyns industriområde samt mellan centrum och Klemensnäs. Den från början beslutade kvartstrafiken kommer att införas på linje 1 och 2.

​Kommundoktorand bidrar till värdefull utveckling i Skellefteå

​Kommundoktorand bidrar till värdefull utveckling i Skellefteå

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2020 08:53 CEST

Genom ett nytt samarbete mellan Skellefteå kommun och Luleå tekniska universitet (LTU) tas ett stort och viktigt steg iden digitala utvecklingen inom kommunal service. Samarbetet innebär en unik möjlighet för kommunen att bygga värdefull kompetens och för universitetet att få ökade insikter kring kommunala utmaningar.

​Behovet av barn- och familjestöd ökar under coronapandemin

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2020 10:09 CEST

Individ- och familjeomsorgen i Skellefteå kommun har gjort en genomlysning av situationen för redan utsatta barn, familjer och vuxna i spåren av coronapandemin. Den visar att pandemin riskerar att öka behovet av stöd i dessa grupper på både kort och lång sikt. IFO har därför förstärkt sin verksamhet med bland annat ett resursteam som ska kunna stötta upp i olika delar av verksamheten.

Majsstärkelsepåsen för matavfall ska bytas ut mot papperspåse

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2020 15:39 CEST

På måndagens möte i Samhällsbyggnadsnämnden beslutades att från oktober i år kommer det att ske ett successivt byte från de nuvarande majsstärkelsepåsarna för matavfall, till de miljövänligare papperspåsarna.

Pilotförsök – viktmätning vid insamling av hushållsavfall

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2020 14:35 CEST

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade på måndagens möte att det ska genomföras ett pilotförsök för att mäta vikten av hushållsavfall i Skellefteå kommun.

​Nytt högteknologiskt automationslabb i Skellefteå

​Nytt högteknologiskt automationslabb i Skellefteå

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2020 13:04 CEST

Skellefteå kommun investerar 10 miljoner kronor i ett högteknologiskt automationslabb. Det innebär helt nya möjligheter att utbilda elever för att klara kompetensförsörjningen för företag i regionen.

Plexiglas gör det möjligt för nära och kära att ses på boenden

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2020 09:00 CEST

Nu gör Skellefteå kommun sina vård- och omsorgsboenden åter tillgängliga för besökare. Tack vare plexiglasskärmar monterade utomhus kan de boende träffa sina närstående utan risk för smitta.

Kulturnämnden stöttar konstnärer under Coronapandemin

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2020 17:12 CEST

Under onsdagens sammanträde beslutade kulturnämnden att inrätta ett tillfälligt produktions- och utvecklingsstöd på 500 000 kronor för att stötta konstnärer i Skellefteå kommun som påverkas av den pågående Coronapandemin. – Kultursektorn drabbas hårt och det är viktigt att Skellefteå även efter pandemin har fria konstnärer verksamma i kommunen, säger Daniel Sjögren, kulturnämndens ordförande.

​Arbetsmarknadsministern i digitalt möte med kommunledningen och LTU

​Arbetsmarknadsministern i digitalt möte med kommunledningen och LTU

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2020 13:59 CEST

På onsdagen hade Skellefteås kommunalråd Lorents Burman (S) och kommundirektören Kristina Sundin Jonsson tillsammans med rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn, Luleå Tekniska Universitet, LTU, ett digitalt möte med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Mötet handlade om hur man genom samverkan kan bidra till en omställning av arbetsmarknaden genom fler och anpassade utbildningar för industrins behov.

​Ett nytt fall av bekräftad Covid-19 på vård- och omsorgsboende i Skellefteå kommun

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2020 13:05 CEST

Under helgen bekräftades ett fall av Covid-19 på ett vård- och omsorgsboende i Skellefteå kommun. Med hänsyn till patientsekretess och personlig integritet lämnas inga personliga uppgifter eller uppgifter om specifikt boende.

​Kristina Sundin Jonsson får Platsledarpriset i Sverige

​Kristina Sundin Jonsson får Platsledarpriset i Sverige

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2020 14:12 CEST

Skellefteås kommundirektör Kristina Sundin Jonsson får årets platsledarpris. En utmärkelse som syftar till att stimulera insatser som förbättrar en plats attraktivitet för investeringar, etableringar och tillväxt.

​Beslut om drogtester upphävs

Pressmeddelanden   •   Maj 06, 2020 15:04 CEST

Vid onsdagens sammanträde i personalnämnden beslutade man att upphäva det tidigare beslutet om att införa slumpvisa drogtester av anställda i Skellefteå kommun. Beslutet upphävs eftersom det framkommit juridiska oklarheter när det gäller lagstödet för slumpvisa drogtester bland medarbetare.

​Utredare om arbetsmiljö vald

Pressmeddelanden   •   Maj 06, 2020 09:32 CEST

Skellefteå kommun tillsätter en extern utredning som ska undersöka eventuella brister i arbetsmiljön. Utredningen ska genomföras av Lisa Ineland, Ineland Psykologi AB. Den tillsätts sedan kommunens arbetsmiljö fått kritik i sociala medier och i media.

​Skellefteå kommun tillsätter utredning om arbetsmiljön

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2020 13:45 CEST

Skellefteå kommun tillsätter en extern utredning som ska undersöka eventuella brister i arbetsmiljön. Utredningen ska genomföras av en fristående part. Den tillsätts sedan kommunens arbetsmiljö fått kritik i en Facebookgrupp och i media.