Följ Skellefteå kommun

Taggar

Upplev och Göra

Näringsliv och arbete

Skellefteå kulturhus

Barn och utbildning

Trafik och miljö

Kommun och politik

Senaste nytt

Ökad kunskap om män som utövar våld

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2011 09:51 CEST

Första året av projektet Centrum för män har avslutats. Centrum för män kommer att erbjuda behandling för män som utövar våld i nära relationer. Mäns våld mot kvinnor är ett brott, ett socialt problem, ett folkhälsoproblem och ett jämställdhetsproblem. Behandling av våldsutövande män kan vara ett bra sätt att bekämpa våld mot kvinnor i nära relationer.

Livräddningsförsök får godkänt av Socialstyrelsen

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2011 09:50 CEST

Socialstyrelsen har avslutat ett ärenden om anmälan enligt Lex Maria som gjordes i juni 2011. Händelsen som anmäldes inträffade när ett boende gjorde en lunchutflykt till en restaurang. En boende avled efter att mat fastnat i luftstrupen. Enligt Socialstyrelsens beslut var de livräddningsinsatser som gjordes och de åtgärder som genomförts för att undvika liknande händelser igen tillräckliga.

Liten förbättring i ansträngd ekonomi

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2011 09:49 CEST

Årsprognosen för socialnämnden pekar mot ett underskott på 12,3 mnkr. Prognosen innebär en liten förbättring på 1,4 mnkr jämfört med den prognos som gjordes i augusti. Kostnaderna för försörjningsstöd bedöms något lägre än vad som tidigare uppskattades. Socialförvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att få ner kostnaderna för att inte behöva ta med ett underskott till nästa års budget.

Kommunen förbereder övertagande av hemsjukvård

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2011 09:48 CEST

Ett arbete har inletts på länsnivå för att ta fram ett avtal för ändrat huvudmannaskap för hemsjukvård. Målet är att en övergång från landstinget till kommunerna ska genomföras den 1 januari 2013. Eftersom det kommer att krävas ett stort lokalt arbete har socialnämnden gett socialkontoret i uppdrag att redan nu inleda arbetet med att förbereda övertagande.

Socialnämnden vill ge unga större inflytande i kommunpolitiken

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2011 09:47 CEST

Socialnämnden vill gärna se ett utvecklat ungdomsfullmäktige. Det bör genomföras varje år, till skillnad från vartannat år som sker idag. Ungdomsfullmäktige spelar en viktig roll för att stärka barns och ungdomars demokratiska inflytande i kommunen.

Lex Sarah rapport upprättad

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2011 09:47 CEST

Socialnämnden fick information om en Lex Sarah rapport som nu håller på att utredas. Rapporten rör en händelse där en boende inom handikappomsorgen har känt sig påhoppad, kränkt och dåligt behandlad av en anställd. Tidigare information har nu kompletterats med en Lex Sarah rapport. Ärendet hanteras av boendechefen och ur ett arbetsrättsligt perspektiv på socialkontorets personalutvecklingsenhet.

Campus Skellefteå - rekordmånga studenter registrerade

Campus Skellefteå - rekordmånga studenter registrerade

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2011 11:14 CEST

Antalet registrerade studenter på Campus Skellefteå ökar kraftigt under läsåret 11/12. Totalt handlar det om ca 2 600 registrerade studenter, en ökning med hela 25 % jämfört med förra hösten. Orsaken till ökningen är att de fristående kurserna vid LTU Skellefteå har lockat 1 360 studenter. Antalet studerande vid program vid Umeå universitet, LTU och KY/Yh minskar svagt till 857.

Skellefteå kommuns städavdelning fick pris för bästa arbetsmiljöidé

Skellefteå kommuns städavdelning fick pris för bästa arbetsmiljöidé

Nyheter   •   Okt 14, 2011 15:30 CEST

I samband med arbetsmiljömässan Working Life i Stockholm fick Skellefteå kommuns städavdelning på torsdagen motta pris för bästa arbetsmiljöidén i Sverige. Bakgrunden är ett projekt där runt 700 förbättringsförslag från lokalvårdarna har genomförts på två år.

Skellefteå kommuns lokalvårdare prisade för bästa arbetsmiljöarbetet

Skellefteå kommuns lokalvårdare prisade för bästa arbetsmiljöarbetet

Pressmeddelanden   •   Okt 14, 2011 15:18 CEST

I samband med arbetsmiljömässan Working Life i Stockholm fick Skellefteå kommuns städavdelning på torsdagen motta pris för bästa arbetsmiljöidén i Sverige. Bakgrunden är ett projekt där runt 700 förbättringsförslag från lokalvårdarna har genomförts på två år.

Skellefteå kommuns kriskommunikation utsågs till Årets marknadsförare i Skellefteå 2011

Skellefteå kommuns kriskommunikation utsågs till Årets marknadsförare i Skellefteå 2011

Pressmeddelanden   •   Okt 14, 2011 13:11 CEST

Under årets Hej Day i Skellefteå utsågs kommunchef Kristina Sundin Jonsson och Skellefteå kommuns kriskommunikation till Årets marknadsförare i Skellefteå 2011.

Allmänheten tycker om Skellefteå

Allmänheten tycker om Skellefteå

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2011 13:00 CEST

Vad ska Skellefteå vara känt för? Det är en av kärnfrågorna då allmänheten nu bjuds in till medborgardialog för att identifiera Skellefteås särskiljande kvaliteter. Arbetet med att ta fram Skellefteås platsvarumärke genomförs på uppdrag av Skellefteå kommun och resultatet kommer att bli en gemensam grund för framtida utveckling och marknadsföring.

Musikskolan + Världens barn - konserter

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2011 16:24 CEST

Nu tar Musikskolan i Skellefteå sats igen för att hjälpa Världens barn.I samarbete med lokala Världensbarnorganisationer och aktörer ger Musikskolan sex offentliga konserter i olika kommundelar och i centrala staden

Samarbete för ett attraktivt Skellefteå

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2011 15:26 CEST

Nu fokuserar Skellefteå kommun på att stärka staden som handelsort. Under devisen ”En attraktiv stad” genomförs under tisdag, 11 oktober, en workshop för att skapa en dialog kring hur Skellefteå kan skapa en positiv handelsutveckling. Medverkar gör kända profiler som bland annat Pia Sandin verkställande direktör Malmö Citysamverkan och Jerker Söderlindär arkitekt, journalist, forskare vid KTH.

Skellefteås näringslivsklimat ska bli bättre

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2011 11:46 CEST

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Skellefteå beslutade idag att föreslå kommunstyrelsen att fastställa förslaget till handlingsplan för bra näringslivsklimat. Planen ska både utveckla dialogen och kontakterna med det lokala näringslivet samt förenkla och förbättra servicen till näringslivet.

Skellefteås modernaste idrottsanläggning

Skellefteås modernaste idrottsanläggning

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2011 07:36 CEST

Konstgräsplan på sommaren och isbana på vintern. Hur är det möjligt? Svaret finns i Kåge, en mil norr om Skellefteå där Skellefteås modernaste idrottsplats numera ligger.

Tips på hur företagare gör affärer med Skellefteå kommun

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2011 11:30 CEST

Nu i höst startar en ny omgång av öppet hus med inköpsenheten i Skellefteå kommun. Kommunens inköp av varor och tjänster spänner över ett brett register och uppgår till cirka en miljard kronor per år. Exempelvis byggentreprenader, avfallspåsar, snöröjning, kontorsmaterial, livsmedel, laboratorietjänster och olika typer av tjänster exempelvis för rehabilitering.

Bloggar för att utveckla kommunens kommunikation

Bloggar för att utveckla kommunens kommunikation

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2011 08:24 CEST

Marie Larsson, chef för medborgarservice i Skellefteå kommun bloggar för att berätta hur Skellefteå kommun arbetar med att utveckla service och kommunikation med medborgarna.

Sillunch för alla Brogårdens män!

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2011 15:22 CEST

Måndagen den 3 oktober klockan 11.00 bjuder äldreboendet Brogården i Skellefteå alla män i huset på herrlunch. Rönnskärsmuséet kommer på besök och berättar om Bolidens historia. Det blir också samtal kring jakt och fiske med hjälp av attiraljer som lånats från Skellefteå museum.

Ny rekrytering av skolchef i Skellefteå startar

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2011 15:38 CEST

I juni blev det klart att Cecilia Sandberg skulle bli ny chef för förskola, grundskola, kultur och bibliotek i Skellefteå. Hon skulle ha börjat sin tjänst från den första april 2012. Cecilia har nu av privata skäl tvingats tacka nej till jobbet. Rekryteringsprocessen i Skellefteå startar direkt och förhoppningen är att en ny skolchef ska kunna börja arbeta under våren 2012.

Vem ska nomineras till Mångfaldspriset 2011?

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2011 14:30 CEST

Socialnämnden i Skellefteå vill uppmana medborgarna att komma med förslag på en person, grupp eller organisation som arbetar för att främja integrationen i vår kommun? Syftet är att få fram kandidater att nominera till Mångfaldspriset 2011.