Följ Skellefteå kommun

Taggar

 • verksamhetschef
 • individ- och familjeomsorg
 • lipdndvoa.lmlaznrslhsoeun@qoskjhelizleihftanealj.sbfewv
 • 070-673 51 60

 • ansvarig arkitekt på White Arkitekter
 • 070-374 26 52

 • rektor Anderstorpsgymnasiet och Naturbruksgymnasiet
 • 072-540 63 16

 • medicinsk ansvarig sjuksköterska
 • lorxuixbsegl.lmlunibdhvjolfgm@pwskikelbileggftgxeaui.sovelq
 • 0910-73 50 00 (kundtjänst)

 • Bibliotekschef och tf. kulturchef
 • mitfkktoe.bmejsvreuevimt@sftkexollywefuetesqa.ipsepo
 • 070-330 47 11

 • kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
 • anezdrsaeakss.uclobtwervnhrgoojek@maskuwelwkleufftwqeaoj.snmeij
 • 070-3075345

 • Kulturnämndens ordförande
 • Emzcilryiaht.Hgvaleilinmn@hmskrpelrmledcfteqeaih.scbeci
 • 0910-735000

 • Kommunikationsstrateg
 • mazzrilwa.knhodilmcb@ssvkeecllphefeytexpa.bqselq
 • 0730-207 137

 • förvaltningschef socialkontoret
 • stsfafqrfagnn.xhnarkslcgunrjd@rrskzzeljelecxftedeadn.sqlelq
 • 070-557 13 50

 • ledamot socialnämnden
 • Anrpetabtezb.Ltiintadgibrexqn2fx@smqkeemllftefsutevda.nksegw
 • 070-6591085

 • Projektledare
 • Samhällsbyggnad, Västra Eriksberg
 • jakjn.oubuwfrlwoinwf@sepketsllpxefytteiga.nzserx
 • 073-583 36 83

 • HR-chef socialkontoret
 • canamikclltpa.fslindndhystwvrohqm@rsskfmelntlevrftxfeaaa.saseqs
 • 070-622 12 56

 • avdelningschef fastighet
 • frwuedgmriusk.fxnimolszzsoghn@gbskptelcilevuftobeamo.sxmedi
 • 070-315 70 65

 • ordförande i nämnden för support och lokaler
 • togjmacms.vltesiglfbuntvd@bjskuuelujleutftbweahq.siaefu
 • 072-214 47 76

 • demokratilots
 • samordningsansvarig för projektet Barnrättskommun
 • joigrgdmenug.sdgveekdbuoerxlg@vysklueldglesiftfweawk.sjmepz
 • 070-563 53 35

 • vd Skellefteå Airport
 • rouobejmrtku.lvqinntdbhoerzdg@onsktjelcjlekkftmpeapqaitsrpkvorjht.gsseup
 • 070-551 70 75

 • Kommunekolog
 • elgqisnsabnzetrdh.dsbeslrgwmgrggendj@strkexyllxieflytekta.gdseor
 • 072 - 229 06 93

 • avdelningschef
 • individ- och familjeomsorg
 • payor.snahekdeiqn@zhskauelicleimfthheajp.svfeid
 • 070-641 06 11

 • hamnchef
 • Hamn och logistik
 • lafqrsdz.wgkidupelqbunjdd@xuskvaelhbleuuftkleank.sibehr
 • 0910-73 63 38

 • Verksamhetschef hälsa och sjukvård
 • evusa.swhaierdjm@szmkelmllrjeflytekea.cosefu
 • 070-252 80 09